بایگانی نوشته‌ها


ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان(بخش ششم)

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان(بخش ششم)

متناظر قطعی درآمد غیرقطعی: ارزشگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس مدل ارزش فعلی در بسیاری از موارد ناممکن است چرا که این مدل به این نیاز دارد که ریسک به عنوان انحراف استانداردی از بازده دوره تملک محاسبه شود. بنابراین استفاده از این مدل در موردشرکت‌های تازه وارد، چالش برانگیز است.

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش پنجم)

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش پنجم)

روش فرست شیکاگو از دیگر روش‌هایی است که از اعتبار نسبتا خوبی در نزد تحلیلگران و ارزشگذاران سهام فناوری برخوردار است. شیوه کار در این روش از این قرار است که تعداد محدودی از سناریوهای مجزا بوسیله روش تنزیل وجوه نقد یا همان روش ارزش فعلی، ارزشگذاری می شود.

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش چهارم)

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش چهارم)

روشهاي معمول ارزشگذاری شرکتها، مورد استفاده مطلوبی را در ارزشگذاري شرکتهاي فناوري محور و نوپا نخواهد داشت چرا که مفروضات این مدلها با شرایط خاص چنین شرکتهایی تناسب زیادي ندارد. بنابراین در ارزشگذاري شرکتهاي فناوري محور و نوپا عموماً روشهاي دیگري مورد استفاده واقع می شوند.

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش سوم)

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش سوم)

روش هزینه محور: روش هزینه محور متکی بر این پیش فرض است که هزینه هاي جایگزینی یک دارایی، نشانهاي خوب براي ارزش منصفانه آن دارایی می باشد. به عبارت دیگر فرض می‌شود که یک سرمایه گذار محتاط چیزي بیش از ارزش جایگزینی بازار را براي تملک یک دارایی نخواهد پرداخت.

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش دوم)

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش دوم)

روش بازاری: روش بازاري مبتنی بر شناسایی و مقایسه شرکتهای تقریبا مشابه در صنعت می باشد که در زمان حال یا در دورهاي نه چندان دور سهام آنها مورد مبادله قرار گرفته است. بنابراین دراین روش رویدادهای واقعی ارزشگذاری مربوط به سایر شرکتهای مشابه، مبنای محاسبات است.

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش اول)

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش اول)

ارزشگذاري شرکتها و سهام شرکتها، از جمله مسائلی است که از گذشته مورد توجه بسیاري از تحلیلگران مالی قـرار داشته است و بر همین اساس مدلهاي متفاوتی براي آن گسترش یافته است. اگرچه برخی از این مدلها در عمل مفیـد هستند، استفاده از آنها براي ارزشگذاري شرکتهاي فنآوري بنیان و مخصوصا آنها که نوپا هستند مناسب نیسـت.  

خطاها و اشتباهات رایج در ارزیابی سهام

خطاها و اشتباهات رایج در ارزیابی سهام

* ترجمه و تلخیص: دکتر مجید معروفخانی *  این مقاله شامل جمع آوری و طبقه‌بندی  اشتباهات انجام شده توسط تحلیلگران مالی، بانک‌های سرمایه‌گذاری و مشاوران  مالی در ارزیابی شرکت است. نویسنده تحت عنوان مشاور به بسیاری از  ارزیابی‌ها از قبیل تحصیل شرکت، فروش، ادغام و فرآیندهای آربیتراژ دسترسی  داشته است که در این مقاله به آنها اشاره شده است.

ارزش‌گذاری سهام شركت‌های زيان ده  (بخش سوم)

ارزش‌گذاری سهام شركت‌های زيان ده (بخش سوم)

سود آوري شركت هايي كه داراي نوسانات چرخه اي هستند منوط به شرايط اقتصادي است . هنگام رونق اقتصادي سود اين شركت ها افزايشي است و هنگام ركود اقتصادي عموماً با افت سود مواجه مي شوند . در بسياري از شركت هاي توليدي محصولات بسيار بالا و در برخي دوره ها قيمت محصولات بسيار پايين است.

کاراسهم متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه تخصصی ارزیابی و ارزشگذاری سهام و اوراق بهادار است که برای انجام خدمات کارشناسی رسمی شامل ارزیابی و ارزشگذاری رسمی و ارائه ی مشاوره کارشناسی در این زمینه تشکیل شده است.
اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...