ارزشگذاری استارت آپ‌ها


ارزشگذاری شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها
ارزشگذاری استارت آپ‌ها Start-Ups  Valuation

ارزشگذاری شرکت‌های نوپا یا استارت‌آپ‌ها، به طور معمول دشوار است. چرا که برخی از این کسب و کارهای استارت آپی، تنها ایده‌هایی هستند که جریان‌های درآمدی و عملیاتی بسیار اندک و یا حتی صفر دارند. حتی آن دسته از شرکت‌های نوپا که دارای جریانات سودآور هستند. دارای سابقه اندکی بوده‌اند که بخش زیادی از این موارد به سرمایه شخصی و یا پس انداز اولیه مالک و سپس صندوق خطرپذیر و حقوق خصوصی متعاقب آن متکی بوده اند. بنابراین بسیاری از روش‌هایی که برای تخمین جریانات نقدی، نرخ رشد یا نرخ تنزیل استفاده می‌شود، یا مفید واقعی نمی‌شود و یا اینکه اعدادی غیر واقعی و غیر قابل فهم را ایجاد می‌کند. علاوه بر این، در مراحلی از ارزش گذاری باید این حقیقت را که اکثر شرکت های نوپا در طول زمان تداوم حیات و فعالی ندارند، در نظر گرفته شود.

اگر به اصول ارزش‌گذاری استارتاپ مسلط نباشید، معمولاً قرارداد افزایش سرمایه‌ی غیرمنصفانه‌‌ای به شما تحمیل خواهد شد که باعث از دست دادن انگیزه برای موسسین و یا رسیدن به بن‌بست در دورهای بعدی جذب سرمایه خواهد شد.

ـ┈••✾•🌿🌼🌿•✾••┈

کاراسهم  KaraSahm

کارشناسی و ارزیابی رسمی دادگستری اوراق بهادار و سهم

┈••✾•🌿🌼🌿•✾••┈

کارشناسی رسمی دادگستری

ارزشگذاری شرکت Business Valuation

ارزشگذاری سهام Stock valuation

ارزشگذاری برند  Brand Valuation

ارزشگذاری استارت آپ‌ها Start-Ups  Valuation


روش‌های ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها:

1.     روش‌های مبتنی بر دارایی

در این روش ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها، این ارزش براساس ارزش فعلی مجموعه دارایی‌ها به دست ‌می‌آید. همانطور که گفته شد، دارایی‌هایی که برای استارت‌آپ در نظر گرفته می‌شود، مهم‌ترین چیزی است که ارزش سرمایه را مشخص می‌کند.

 هرچه میزان دارایی استارت‌آپ بیشتر باشد، در نتیجه ارزش آن نیز بیشتر خواهد شد. حال این دارایی‌ها می‌تواند زمین، تجهیزات، ساختمان، وجه نقد و یا هرچیز دیگری باشد. هزینه بازتاسیس، روشی است که در این قسمت می‌توان از آن استفاده کرد.

*نکته مهمی که در این قسمت وجود دارد این است که ارزش‌گذاری زیاد استارت‌آپ، به معنی داشتن دارایی زیاد نمی‌باشد.


2.     روش‌های مبتنی بر جریان‌های نقدی

در این روش، ارزش‌گذاری براساس جریان‌های نقدی انجام می‌شود. هر چه توانایی استارت‌آپ برای رسیدن به سود بیشتر باشد، قطعا ارزش آن نیز بالاتر خواهد رفت.

اما بهتر است بدانید که اگر یک فرد دارایی زیادی داشته باشد ولی نتواند از آن کسب درآمد کند، آن دارایی هیچ ارزشی ندارد. از مهم‌ترین روش‌هایی که در این بخش به کار برده می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

 •        روش جریان‌های نقد تنزیل شده
 •        روش سرمایه‌گذار خطرپذیر
 •        روش شیکاگو
 •        روش گزینه‌های موجود

3.    روش‌های نسبی

در این روش، دارایی‌ها، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها، دارای ارزش یکسان و شبیه به یکدیگر هستند. به همین دلیل اگر بتوان استارت‌آپی را پیدا کرد که در فعالیت، کسب و کار، توسعه و مابقی ویژگی‌ها، شبیه به یک استارت‌آپ دیگر باشد، می‌توان ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها  را میان آن دو به دست آورد. از مهم‌ترین روش‌های این بخش عبارت است از:

 •        روش ارزش‌گذاری نمونه کاوی تحلیلی
 •        روش ارزش‌گذاری ضرایب
 •       روش ارزش‌گذاری ارزش منصفانه بازار
 •         روش ارزش‌گذاری مقایسه‌ای


4.    روش‌های کیفی و شهودی

ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها که از روش‌های مبتکرانه و خلاقانه استفاده می‌شود، در این دسته قرار داده می‌شود. بهتر است بدانید که ارزش‌گذاری در این قسمت براساس فرایندهای مبتکرانه به دست خواهد آمد نه براساس محاسبه ارزش دارایی یک استارت‌آپ و محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقدی، به این صورت انجام نمی‌شود. از حائز اهمیت‌ترین روش‌های ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها در این بخش شامل موارد زیر است:

 •        روش ارزش‌گذاری کارت امتیازدهی
 •        روش ارزش‌گذاری دیوبرکس
 •        روش ارزش‌گذاری تجمیع عوامل ریسک
 •        روش ارزش‌گذاری هم‌نوایی
ارزشگذاری شرکت و ارزشگذاری سازمان
Company valuation and organization valuation

ارزشگذاری استارت آپ‌ها و شرکت‌های نو پا
Valuation of start-ups and fledgling companies

ارزشگذاری سهام و ارزشگذاری اوراق بهادار
Stock valuation and securities valuation

ارزشگذاری برند و ارزشگذاری نشان تجاری
Brand valuation and trademark valuation

ارزشگذاری و حسابرسی توسط کارشناس رسمی دادگستری
Valuation and audit by an official judicial expert