آشنایی با مدیریت کاراسهم


آشنایی با مدیریت کاراسهم

دکتر مجيد معروفخانی دانش آموخته رشته حسابداری تا مقطع دکترا، عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و عضو انجمن‌ها و مجامع حرفه‌ای حسابداری، حسابرسی و مشاوره مدیریت و دارای سوابق ارزنده‌ای با سمت‌های گوناگون مدیریتی از قبیل مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری، هلدینگ، مشاوره سرمایه‌گذاری و ... می‌باشند. تأسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزیابی سهام بیش از یکصد شرکت، انجام دهها مطالعات امکان سنجی اقتصادی در زمینه های مختلف و همچنین ترجمه و تالیف مقالات تخصصی گوناگون در زمینه ارزیابی و ارزشگذاری سهام، ارزشگذاری نام تجاری، ارزشگذاری دارائی‌های فکری، ارزشگذاری ابزارهای نوین مالی از دیگر فعالیتهای ایشان بوده است.