ارزشگذاری‌ها


کاراسهم:  ارزشگذاری‌ها و اهداف ارزشگذاری
ارزش‌گذاری فرایندی است که معمولا با اهداف مختلفی توسط شرکت‌ها انجام می‌پذیرد. در یک طبقه‌بندی می‌توان اهداف متنوع این فرایند را به صورت انتخاب سهام، عرضه اولیه سهام به شکل خرد یا بلوکی در بازارهای بورس و فرابورس، فروش خرد و عمده سهام شرکت های غیر بورسی، ارزیابی رویدادها، ارزیابی استراتژی شرکت، مدیریت فعال پرتفوی سهام و دارایی‌ها، وثیقه وام‌ها، حداقل قیمت در مناقصات یا شرکت در مزایده، ارائه شاخص ارزیابی عملکرد و خلق ارزش برشمرد؛

ارزش‌گذاری فرایندی است که معمولا با اهداف مختلفی توسط شرکت‌ها انجام می‌پذیرد. در یک طبقه‌بندی می‌توان اهداف متنوع این فرایند را به صورت زیر برشمرد:

انتخاب سهام
یکی از اهداف معمول در ارزشگذاری، تصمیم گیری در خصوص یک اوراق بهادار نظیر سهام برای خرید و فروش آن از سوی سرمایه‌گذاران بازار می‌باشد. از جمله مهمترین وظایف تحلیل‌گران مالی،‌ توصیه به خرید، ‌فروش و یا نگهداری سهام بر اساس برآورد ارزش ذاتی آن و در نظر گرفتن تفاوت قیمت بازار با ارزش ذاتی آن است.

عرضه اولیه سهام به شکل خرد یا بلوکی در بازارهای بورس و فرابورس
یکی از ابزارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور و توسعه فرایند خصوصی‌سازی، عرضه سهام از طریق بازارهای مالی کشور از جمله بورس و فرابورس می‌باشد. این عرضه‌ها در دنیا عمدتاً‌ از طریق بانک‌های سرمایه‌گذاری به صورت منفرد یا در قالب سندیکایی از بانک‌ها شکل می‌گیرد. طبیعتاً‌ ارزشگذاری شرکت‌های دولتی که برای اولین بار عرضه خواهند شد، نقش مهمی در موفقیت فرایند خصوصی سازی و آشنایی افراد خریدار با آن شرکت و صنعت ایفا خواهدکرد.

فروش خرد و عمده سهام شرکت های غیر بورسی
باتوجه اینکه مرجع قیمت‌گذاری سهام برای شرکت‌های غیر بورسی وجود ندارد، ‌استخراج ارزش سهام یا ارزش شرکت‌های غیر بورسی که عرضه آن‌ها به صورت خصوصی و عمومی و خرد و یا عمده صورت می‌پذیرد. از جمله کاربردهای مهم فعالیت ارزشگذاری محسوب می‌شود.


ارزیابی رویدادها
یکی از استراتژی‌های مورد استفاده برای رشد شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری آن‌ها،‌ ادغام و تملک است. میزان ارزش شرکت مادر پس از ادغام در شرکت هدف یا تملیک آن از جمله مباحث مطرح در خدمات ارزشگذاری است. وقوع رویدادهای دیگری از جمله تجزیه سهام، ‌فروش بخشی از شرکت یا تغییر در ساختار سرمایه شرکت، از جمله رویدادهایی است که با تغییر در ساختار جریانات نقدی شرکت، ارزش سهم آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ارزیابی استراتژی شرکت
از آن جایی که هدف نهایی شرکت‌ها، افزایش ثروت سهامداران است،‌ ارزیابی تاثیر استرات‍ژی‌های شرکت بر قیمت سهام آن بسیار حائز اهمیت است. ارزشگذاری ابزاری است که با استفاده از آن می‌توان تاثیر هر نوع تغییر در استراتژی شرکت‌های تولیدی و یا خدماتی را ارزیابی نمود. استرات‍ژی‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌توانند منبع خلق ارزش یا ایجاد هم افزایی برای آن‌ها باشند که در نهایت بر ارزش افزوده ایجاد شده برای سهامداران اثرگذار است.

مدیریت فعال پرتفوی سهام و دارایی‌ها
ارزشگذاری از جمله ابزارهایی است که نقش مهمی در مدیریت پرتفوی برای سرمایه‌گذاران فعال ایفا می‌کند. آگاهی از ارزش ذاتی سهام موجود در پرتفوی معاملاتی و تنظیم استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بر اساس آن به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا با مطالعه و انتخاب سهام مناسب و با قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی، بازدهی مناسبی را برای سبد خود ایجاد کنند. تحلیل‌گران بنیادی که به دنبال مدیریت فعال سبد خود هستند، ‌با تکیه بر خصیصه‌هایی نظیر چشم انداز رشد شرکت،‌ عامل ریسک و جریان‌های نقدی آتی بر اساس پیش‌بینی‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند.وثیقه وام‌ها
‌بانک و سایر وام‌دهندگان، ‌متصدی عملیات ارزشگذاری دارایی جهت وثیقه وام می‌باشند. آنها به دنبال بدست آوردن ارزش بازار دارایی جهت برآورد میزان مبلغ وام با توجه به نسبت وام به ارزش می‌باشند. این نهادها با حصول اطمینان از اینکه دارایی‌ها دارای ارزش کافی به عنوان وثیقه می‌باشند،‌ اقدام به دادن تسهیلات می‌نمایند.

حداقل قیمت در مناقصات یا شرکت در مزایده

زمانی که یک نهاد دولتی یا غیر دولتی اقدام به فروش بخشی از دارایی‌های مالی و یاغیر مالی خود به شکل مناقصه و مزایده می‌کند،‌ آگاهی از ارزش بازاری آن به عنوان یک راهبر و راهنما برای فروش دارایی خود و ایجاد منفعت برای شرکت بسیار اهمیت دارد. ارزشگذاری روشمند راهی برای حفظ منافع آن ها به شمار می‌رود.

ارائه شاخص ارزیابی عملکرد
یکی از اهداف ارزشگذاری شرکت بدست آوردن اطلاعاتی در خصوص فعالیت موسسات اقتصادی و عملکرد مدیران به عنوان یک شاخص می‌باشد. تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی به شکل طبقه بندی نسبت‌های نقدینگی،‌ عملیاتی، ‌سودآوری و بازار نیزبه عنوان بخشی از فرآیند ارزشگذاری، می‌تواند منجر به آگاهی مدیران و سرمایه‌گذاران از عملکرد مدیریت و بخش مالی آن موسسه گردد.

خلق ارزش
پارادایم جدید مدیریت مالی با هدف خلق ارزش برای سهامداران شکل گرفته است. بدون شک برای خلق ارزش برای سهامداران آگاهی از ارزش و نحوه تغییرات آن برای ارزیابی تاثیر آن بر ثروت سهامدار بسیار مهم است. خلق ارزش هدف اولیه هر کسب‌وکار می‌باشد خلق و ایجاد ارزش برای سهامداران به شکل افزایش ارزش ذاتی سهام و یا سود نقدی اتفاق خواهد افتاد که بدون شک ارزش را تحت تاثیرقرار خواهد داد. خلق ارزش این اطمینان را برای سهامدار بوجود خواهد آورد که شرکت در آینده برای انجام فعالیت‌های خود دسترسی مناسبی به منابع مالی دارد.


ارزشگذاری شرکت و ارزشگذاری سازمان
Company valuation and organization valuation

ارزشگذاری استارت آپ‌ها و شرکت‌های نو پا
Valuation of start-ups and fledgling companies

ارزشگذاری سهام و ارزشگذاری اوراق بهادار
Stock valuation and securities valuation

ارزشگذاری برند و ارزشگذاری نشان تجاری
Brand valuation and trademark valuation

ارزشگذاری و حسابرسی توسط کارشناس رسمی دادگستری
Valuation and audit by an official judicial expert