منشور اخلاقی «کاراسهم»

منشور اخلاقی همکاران کارشناس «کاراسهم »

همکاران ما به‌عنوان کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در ارزیابی سهام در مجموعه «کاراسهم» با اتکال به خداوند متعال و استعانت از عنایات اهل بیت‌ عصمت و طهارت علیهم‌السلام و با آگاهی از نقش کلیدی خود در انجام وظیفه مسؤولانۀ کارشناسی، ارزیابی و ارزشگذاری و همچنین تعیین ارزش منصفانه و مضافاً  توجه کامل به حقوق مالکانه و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در تحقق اهداف و ماموریت های «مرکز کارشناسان رسمی ارزیابی سهام (کاراسهم)»، تعهدات و مسؤولیتهای زیر را همواره مدنظر خواهند داشت:

 1. رفتار سازمانی مبتنی بر پایبندی به قانون در راستای چشم انداز و ماموریتهای مرکز.
 2. احترام به حقوق و کرامت انسانی افراد و رعایت حریم شخصی و جایگاه آنان.
 3. پایبندی به شئونات و ارزشهای مذهبی و دوری از هر گونه تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و انسانی.
 4. تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان با هدف ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده .
 5. رعایت احترام، ادب، عدل و انصاف در گفتار و رفتار.
 6. داشتن وجدان کاری، نظم، سعه صدر، انتقاد پذیری، مسئولیت پذیری و وفاداری به منافع مرکز.
 7. حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه مرکز و مشتریان و عدم افشای آن.
 8. عدم استفاده غیر قانونی از اطلاعات مرکز جهت منافع شخصی خود یا دیگران.
 9. عدم انجام هر فعالیتی که به شهرت و عملکرد همکاران و مرکز صدمه بزند.
 10. استفاده صحیح و بهینه از امکانات و دارایی های مرکز و حفظ و حراست از آنها.
 11. عدم استعمال دخانیات و مواد مخدر در محل کار.
 12. عدم دریافت و پرداخت هرگونه هدیه مالی و غیرمالی.رزشگذاری سازمان
  Company valuation and organization valuation

ارزشگذاری استارت آپ‌ها و شرکت‌های نو پا
Valuation of start-ups and fledgling companies

ارزشگذاری سهام و ارزشگذاری اوراق بهادار
Stock valuation and securities valuation

ارزشگذاری برند و ارزشگذاری نشان تجاری
Brand valuation and trademark valuation

ارزشگذاری و حسابرسی توسط کارشناس رسمی دادگستری
Valuation and audit by an official judicial expert