درباره کاراسهم

درباره «کاراسهم»

کاراسهم متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه تخصصی ارزیابی و ارزشگذاری سهام و اوراق بهادار است که برای انجام خدمات کارشناسی رسمی شامل ارزیابی و ارزشگذاری رسمی و ارائه ی مشاوره کارشناسی در این زمینه تشکیل شده است.

برخی از زمینه های سوابق کارشناسی های انجام شده توسط کاراسهم در زمینه ارزیابی و ارزشگذاری که بالغ بر یکصد مورد می باشد عبارتند از:

ارزشگذاری سهام انواع شرکتهای سهامی عام و خاص

ارزشگذاری سهم الشرکه در مشارکت

ارزشگذاری برند یا نشان تجاری

ارزشگذاری واحدهای تجاری و استارت آپ هاکارشناسی وککاراسهم
ارزیابیا
رسمی دادگستریر
اوراق بهادار وا
سهمسهم