ارزش‌گذاری سهام شركت‌های زيان ده  (بخش دوم)


دلايل زيان دهي شركت ها

دلايل زيادي وجود دارد كه شركت ها با زيان مواجه مي شوند. دلايل اصلي آن به مشكلات موقتي يا مشكلات بلند مدت تقسيم مي شود:

  1. مشكلات موقتي

بسياري از مشكلات موقت مي تواند شركت ها را در كوتاه مدت (يا ميان مدت) با مشكل مواجه كند. بعضي از مشكلات موقت ناشي از كشش پايين بازار براي خريد محصولات شركتي است كه به تنهايي اقدام به توليد مي نمايد. در برخي مقاطع به دليل عدم وجود بازار مناسب براي اين نوع محصولات است. در برخي موارد ورود رقباي زياد به صنعت مي تواند مشكلاتي را در كوتاه مدت بوجود آورد. مثلاً در بازار توليد نوشابه، ممكن است كه شركت زمزم در يك دوره زماني كوتاه با حجم زيادي از رقبا مواجه شود و فعاليت هاي فروش محصولات (مثلا نحوه قيمت گذاري) تحت تاثير قرار گيرد، اما در بلند مدت بسياري از رقباي كوچك يا توان ادامه توليد ندارند يا كانال هاي توزين مناسب براي محصولاتشان وجود ندارد يا با مشكلاتي در منابع انساني مواجه مي شوند و مثلا در يك شركت خدمات نرم افزاري فوت يك نيروي متخصص نرم افزار مي تواند شركت را تحت تاثير قرار دهد و در يك دوره كوتاه مدت حتي منجر به زيان براي شركت (با در نظر گرفتن اندازه آن) گردد. برخي از شركت ها در يك دوره اقتصادي با مشكلات موقتي روبرو خواهند شد. به عنوان مثال هنگامي كه بازار املاک راكد است يا مثلا قيمت محصولاتي چون سيمان به دليل تقاضاي منطقه اي افزايش مي يابد، ممكن است شركت انبوه ساز را با مشكلات نقدي مواجه نمايد. در هنگام ركود مسكن انبوه سازان با مشكل نقدينگي روبرو مي شوند اما هنگامي كه بازار مسكن رونق يابد، اين چنين برداشت مي شود كه در كوتاه مدت مسائل و مشكلات بر طرف شده و فعاليت شركت متعادل خواهد گرديد. بنابراين برآورد سود آتي و استفاده از تخمين آن در آينده امكان پذير مي گردد.


  1. مشكلات بلند مدت

بعضي اوقات مشكلات شركت آنقدر پايدار و بلند مدت است كه نمي توان پيش بيني نمود كه شركت بتواند از اين مشكلات عبور نمايد. نتايج عملكردي سرمايه گذاري هاي بدون بازده، گزينه هاي استراتژيك غلط، ناكار آمدي عملياتي و عدم بكارگيري درست منابع مالي، استقراض هاي بدون برنامه و پرهزينه جهت حفظ وجوه و نقدينگي جاري مي تواند مشكلات گسترده اي را براي آينده بلند مدت شركت بوجود آورد. به عنوان مثال گزينه هاي استراتژيك در تركيب توليد يا سياستهاي غلط در نحوه بازاريابي مي تواند براي شركت زيان بوجود آورد. شركت هاي كه سلامت مالي دارند عموما نحوه مديريت خود را بهبود مي بخشند. ناكارآمدي در عمليات ميتواند ناشي از تجهيزات تكنولوژي نامناسب و فرسوده باشد. زيان شركت مي تواند ناشي از تصميمات غلط مديريت در اداره كردن هزينه هاي مرتبط با عمليات يا تحصيل دارايي ها و سرمايه گذاري هاي نامناسب باشد. شركت هايي كه سلامت عملياتي دارند قادرند از طريق كاهش سود دوره، درآمد هاي آتي را افزايش دهند. به عنوان مثال توقف خطوط توليد پرهزينه ممكن است در مدت كوتاهي موحب كاهش سود خالص شركت گردد اما توقف زيان در يك عمليات پر دردسر به نوعي بيانگر مديريت هزينه هاي و كسب درامد هاي آتي پس از توقف اين هزينه هاست.