ارزش گذاری سهام شرکت های زیان ده

ارزش‌گذاری سهام شركت‌های زيان ده (بخش چهارم)

/post-55

عناوین این نوشتار: ارزشيابي شركت هاي وابسته به مواد اوليه و منابع طبيعي؛ شركت هاي داراي مشكلات بلند مدت؛ مشكلات استراتژيك؛ مشكلات عملياتي


ارزش‌گذاری سهام شركت‌های زيان ده (بخش سوم)

/post-54

سود آوري شركت هايي كه داراي نوسانات چرخه اي هستند منوط به شرايط اقتصادي است . هنگام رونق اقتصادي سود اين شركت ها افزايشي است و هنگام ركود اقتصادي عموماً با افت سود مواجه مي شوند . در بسياري از شركت هاي توليدي محصولات بسيار بالا و در برخي دوره ها قيمت محصولات بسيار پايين است.


ارزش‌گذاری سهام شركت‌های زيان ده (بخش دوم)

/post-53

دلايل زيادي وجود دارد كه شركت ها با زيان مواجه مي شوند. دلايل اصلي آن به مشكلات موقتي يا مشكلات بلند مدت تقسيم مي شود: مشكلات موقتي، مشكلات بلند مدت


ارزش‌گذاری سهام شركت‌‍‌های زيان ده (بخش اول)

/post-52

بيشتر ارزشيابي هاي صورت گرفته برشركت هاي سودآور متمركز بوده است. شركت هاي زيان ده سود بسيار ناچيز و غير عادي دارند. اين گروه از شركت ها را شركت هاي مسأله دار مي نامند. شركت هايي كه دچار مشكلات موقت هستند ممكن است كه از   حادثه خاصي آسيب ديده باشند يا اين كه محصولات آنها در بازار فروش نرود. اينگونه شركت ها بخش عمده اي از سود خود را به دليل مشكلات موقتي از دست داده اند. بنابراين لازم است تعديلاتي بابت اين گونه موارد انجام داد.