هدف از تخصیص دارایی این است که سبد سرمایه‌ گذاری خود را بین گروه‌های مختلف تقسیم کنید، برای مثال بخشی به صورت سهام، بخشی به صورت نقدی و بخشی به صورت اوراق قرضه. تنوع بخشیدن به دارایی‌ها از این طریق مهم است.