اصطلاح “دارایی” برای توصیف هر کالایی به کار می‌رود که می‌تواند برای ایجاد درآمد مازاد استفاده شود یا ارزش آن در طول زمان افزایش یابد. چیزهایی مانند سهام، حساب‌های بازنشستگی و املاک و مستغلات نمونه‌های رایج دارایی‌ها در دنیای سرمایه‌ گذاری هستند. داشتن درک کامل از دارایی‌های خود و نحوه استفاده از آنها به نفع خود مهم است.