زیان ده

ارزش‌گذاری سهام شركت‌‍‌های زيان ده (بخش اول)

/post-52

بيشتر ارزشيابي هاي صورت گرفته برشركت هاي سودآور متمركز بوده است. شركت هاي زيان ده سود بسيار ناچيز و غير عادي دارند. اين گروه از شركت ها را شركت هاي مسأله دار مي نامند. شركت هايي كه دچار مشكلات موقت هستند ممكن است كه از   حادثه خاصي آسيب ديده باشند يا اين كه محصولات آنها در بازار فروش نرود. اينگونه شركت ها بخش عمده اي از سود خود را به دليل مشكلات موقتي از دست داده اند. بنابراين لازم است تعديلاتي بابت اين گونه موارد انجام داد.