ارزش دفتری

ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود با توجه به استاندارد حسابداری شماره 17

/post-99

بهای تمام شده يك دارايی نامشهود ايجاد شـده در واحـد تجـاری شـامل تمـام مخـارج ضروری است كه بطور مستقيم يا براساس مبانی تخصيص معقول و يكنواخت قابل انتساب به ايجاد، توليد و آماده سازی دارايی برای استفاده مورد نظر مديريت می‌باشد.


مقدمه‌ای بر نحوه ارزش‌گذاری شرکت‌ها و دارایی‌ها

/post-91

در این مقاله به طور خلاصه با نحوه ارزشگذاری شرکت‌ها و دارایی‌ها(مشهود و نامشهود) آشنا می‌شویم.


۹ روش برای ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها

/post-2

استارتاپ را می‌توان به جعبه‌ای تشبیه کرد که با اختصاص دادن مواردی چون حق اختراع، تیم مدیریتی و ... بر ارزش آن افزوده می‌شود. ساخت این جعبه‌ی خاص می‌تواند بسیار گران تمام شود، باید به‌دنبال افرادی باشید که در تأمین سرمایه موردنیازتان به شما کمک کنند، به این افراد سرمایه‌گذار می‌گویند.