آشنایی با کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری ، حسابرسی و ارزیابی سهام

کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی از جمله رشته های تخصصی کارشناسی رسمی دادگستری در کانون کارشناسان هستند که دارای صلاحیت برای رسیدگی به حسابها و صورت های مالی، تشخیص ورشکستگی ، رسیدگی به حساب های شرکت ها و اشخاص حقیقی، تعیین مانده حسابهای اشخاص حقیقی و حقوقی، ارزیابی داراییها و سهام شرکتها و … هستند و می توانند در خصوص هر یک از آنها اظهار نظر کارشناسی کنند که مورد قبول مراجع قضایی می باشد.
کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی بدلیل نیاز دادگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی برای رسیدگی به صورت های مالی و تایید آنها، ارزیابی دارایی ها برای افراد و شرکت ها، رسیدگی به امور مالیاتی و همچنین میزان بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرف مقام قضایی برای اظهار نظر کارشناسی دعوت می شود و مقام قضایی بر اساس نظر کارشناس رسمی حکم حقوقی خود را صادر می نماید.

اهم اموری که کارشناسان رسمی حسابداری و حسابرسی به آنها رسیدگی می کنند عبارتند از:

حسابداری و حسابرسی حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری و حسابرسی امور خدماتی، بازرگانی، تولیدی و صنعتی

حسابداری و حسابرسی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه

حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و طرحهای عمرانی

ارزیابی سهام و سهم الشرکه انواع شرکتها اعم از خدماتی، بازرگانی، تولیدی و صنعتی

همچنین تعیین ارزش برند و ارزشگذاری امتیازات و مجوزهای خاص یک شرکت و سایر داراییهای نامشهود نیز از مواردی است که کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی می تواند در مورد آن اظهار نظر کند.

برچسب‌ها: ارزشگذاري سهام, ارزیابی سهام, ارزیابی رسمی سهام, کارشناسی رسمی سهام


ارزشگذاری شرکت و ارزشگذاری سازمان
Company valuation and organization valuation

ارزشگذاری استارت آپ‌ها و شرکت‌های نو پا
Valuation of start-ups and fledgling companies

ارزشگذاری سهام و ارزشگذاری اوراق بهادار
Stock valuation and securities valuation

ارزشگذاری برند و ارزشگذاری نشان تجاری
Brand valuation and trademark valuation

ارزشگذاری و حسابرسی توسط کارشناس رسمی دادگستری
Valuation and audit by an official judicial expert