Commodity Markets

چکیده گزارش بانک جهانی

/commoditymarketsoutlook

جنگ در اوکراین باعث اختلالات عمده در عرضه شده و منجر به افزایش قیمت‌های تاریخی برای تعدادی از کالاها شده است. در بخش تمرکز ویژه این گزارش World Bank به بررسی تاثیر جنگ بر بازارهای کالا پرداخته می شود و حادثه فعلی را با افزایش قیمت های قبلی مقایسه می کند.