گزارش ریسک

پیش بینی اکونومیست از رشد ۲ درصدی اقتصاد ایران در ۱۴۰۰

/post-28

واحد اطلاعات اکونومیست با پیش بینی نرخ تورم ۳۲ درصدی ایران در سال آینده نوشت: با کاهش تحریم آمریکا بر صادرات نفت ایران در پی از سرگیری مذاکرات هسته ای، احتمالا رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲-۲۳) به رقم قابل توجهی خواهد رسید


Country Risk Report

/post-10

Iran : Country Risk Report, Includes 10-year forecasts to 2029                                                                 This report from Fitch Solutions Country Risk & Industry Research is a product of Fitch Solutions Group Ltd,UK Company registration number 08789939 (‘FSG’). FSG is an affiliate of Fitch Ratings Inc. (‘Fitch Ratings’).FSG is solely responsible for the content of this report, without any input from Fitch Ratings. Copyright ©2020 Fitch Solutions Group Limited