کسب و کار

ديده‌باني ريسك‌های كسب و كار ايران 1402

/post-79

در اين گزارش، نتايج ارزيابی مدل ديده بان  1400 برای دومین بار منتشر شده است كه می‌تواند برای صنايع و شركت‌ها راهگشا باشد.


روندها و استراتژیهای جهانی در سال 2021

/post-16

روندها و استراتژیهای جهانی در سال 2021 : گزارش حاضر با توجه شرایط  عمومی حاکم بر صنایع و کسب و کارهای مختلف تهیه و تدوین شده است و شامل روندها، استراتژی ها(راهبردها) و راهکارهای عام می باشد. لذا، بهره گیری از آن در یک صنعت و کسب و کار خاص نیازمند بومی سازی محتوای گزارش می باشد.


تصویر جهان در سال 2030 واستراتژی سرمایه گذاری

/post-15

تصویر جهان در سال 2030 واستراتژی سرمایه گذاری در سطح کسب و کارها