کاراسهم

آیین نامه ارزشگذاری دارایی های نامشهود

/post-8

آیین نامه ارزشگذاری دارایی های نامشهود (دانش فنی و خدمات تخصصی) ؛ مجری: دکتر یوسف قاسمی  ؛ اردیبهشت1394


آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها

/post-7

آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور ؛ شماره 210678/196514/2/63 20/12/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ هیأت واگذاری شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی


۹ روش برای ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها

/post-2

استارتاپ را می‌توان به جعبه‌ای تشبیه کرد که با اختصاص دادن مواردی چون حق اختراع، تیم مدیریتی و ... بر ارزش آن افزوده می‌شود. ساخت این جعبه‌ی خاص می‌تواند بسیار گران تمام شود، باید به‌دنبال افرادی باشید که در تأمین سرمایه موردنیازتان به شما کمک کنند، به این افراد سرمایه‌گذار می‌گویند.