کارآفرین

هزینه های رایج راه اندازی استارتاپ

/post-33

در این مقاله، شورای مالی فوربس هزینه های راه اندازی استارتاپ که اغلب برای اولین بار توسط کارآفرینان نادیده گرفته شده را به  اشتراک می گذارد.