مشاوران مالی

خطاها و اشتباهات رایج در ارزیابی سهام

/post-56

* ترجمه و تلخیص: دکتر مجید معروفخانی *  این مقاله شامل جمع آوری و طبقه‌بندی  اشتباهات انجام شده توسط تحلیلگران مالی، بانک‌های سرمایه‌گذاری و مشاوران  مالی در ارزیابی شرکت است. نویسنده تحت عنوان مشاور به بسیاری از  ارزیابی‌ها از قبیل تحصیل شرکت، فروش، ادغام و فرآیندهای آربیتراژ دسترسی  داشته است که در این مقاله به آنها اشاره شده است.