فروش خرد و عمده سهام

اهداف ارزشگذاری

/post-4

ارزش‌گذاری فرایندی است که معمولا با اهداف مختلفی توسط شرکت‌ها انجام می‌پذیرد. در یک طبقه‌بندی می‌توان اهداف متنوع این فرایند را به صورت انتخاب سهام، عرضه اولیه سهام به شکل خرد یا بلوکی در بازارهای بورس و فرابورس، فروش خرد و عمده سهام شرکت های غیر بورسی، ارزیابی رویدادها، ارزیابی استراتژی شرکت، مدیریت فعال پرتفوی سهام و دارایی‌ها، وثیقه وام‌ها، حداقل قیمت در مناقصات یا شرکت در مزایده، ارائه شاخص ارزیابی عملکرد و خلق ارزش برشمرد