روش فرست شیکاگو

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش پنجم)

/post-61

روش فرست شیکاگو از دیگر روش‌هایی است که از اعتبار نسبتا خوبی در نزد تحلیلگران و ارزشگذاران سهام فناوری برخوردار است. شیوه کار در این روش از این قرار است که تعداد محدودی از سناریوهای مجزا بوسیله روش تنزیل وجوه نقد یا همان روش ارزش فعلی، ارزشگذاری می شود.