ذینفع

مقایسه ذینفع و سهامدار

/post-67

سهامداران همیشه ذینفعان یک شرکت هستند اما ذینفعان همیشه سهامدار نیستند. یک سهامدار بخشی از یک شرکت سهامی عام را از طریق سهام ذینفع در اختیار دارد، در حالی که یک ذینفع به دلایلی غیر از عملکرد یا قدردانی سهام در عملکرد یک شرکت علاقه مند است.