انواع ارزش گذاری

انواع روش‌های ارزشگذاری سهام

/post-69

ارزش، یک انتظار ذهنی است كه نسبت به منافع مربوط به یک دارایی در آینده در نظر می‌گیریم. این واژه با قیمت تفاوت دارد؛ اگر در خصوص نحوه ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها کنجکاو هستید، توصیه می‌کنیم ما را تا پایان مقاله همراهی کنید.