ارزش گذاری برند

ارزشگذاری برند Brand valuation

/post-77

ارزش‌گذاری برند (Brand Valuation) در تعریف ساده به فرایند تخمین ارزش مالی یک برند گفته می‌شود. در چنین فرایندی مانند ارزش‌گذاری کالا یا خدمات، فاکتورهای تشکیل‌دهنده‌‌ی برند بررسی می‌شوند تا نزدیک‌ترین تخمین مالی برای آن به دست بیاید.


انواع روش‌های ارزشگذاری سهام

/post-69

ارزش، یک انتظار ذهنی است كه نسبت به منافع مربوط به یک دارایی در آینده در نظر می‌گیریم. این واژه با قیمت تفاوت دارد؛ اگر در خصوص نحوه ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها کنجکاو هستید، توصیه می‌کنیم ما را تا پایان مقاله همراهی کنید.