آربیتراژ

آربیتراژ چیست؟

/post-158

آربیتراژ زمانی اتفاق می‌افتد که یک نوع دارایی در یک بازار با نرخی بالاتر فروخته می‌شود و در بازاری دیگر با نرخی پایین‌تر به منظور کسب سود خریداری می‌شود. سود در زمانی ایجاد می‌شود که کالای واحد در دو بازار یا در دو قالب متفاوت با قیمت متفاوت وجود  داشته باشد.


خطاها و اشتباهات رایج در ارزیابی سهام

/post-56

* ترجمه و تلخیص: دکتر مجید معروفخانی *  این مقاله شامل جمع آوری و طبقه‌بندی  اشتباهات انجام شده توسط تحلیلگران مالی، بانک‌های سرمایه‌گذاری و مشاوران  مالی در ارزیابی شرکت است. نویسنده تحت عنوان مشاور به بسیاری از  ارزیابی‌ها از قبیل تحصیل شرکت، فروش، ادغام و فرآیندهای آربیتراژ دسترسی  داشته است که در این مقاله به آنها اشاره شده است.