• اوراق بهادار: این نوع اوراق مالی قابلیت نقل و انتقال دارد و از هر نوع آن که باشد از ارزش مالی برخوردار است. به طور کلی اوراق بهادار یا مالکیت شخص را از بخشی از شرکتی نشان می‌دهد، به عبارت دیگر نشان می‌دهد یک فرد صاحب چه میزان از سهام یک شرکت است، یا همانند اوراق بدهی است که در آن سازمان یا نهاد یا شرکتی موظف است تا پایان یک بازه زمانی بدهی خود را که برای تامین برخی هزینه‌ها دریافت کرده بودند، به دارندگان اوراق باز پس دهند.
  • اوراق قرضه با درآمد ثابت: همانند وام‌هایی است که از سوی مردم برای پیش بردن امور دولتی یا از سوی دولتی به دولتی دیگر داده می‌شود.

البته این اوراق را نوعی سرمایه‌گذاری نیز در نظر می‌گیرند، طبق موارد درج شده در اوراق این وجه یا اعتباری که به نهاد یا سازمانی داده می‌شود باید تا پایان بازه زمانی مشخصی پس داده شود که معمولا با سود همراه است.

افراد دارای اوراق با درآمد ثابت بر خلاف سهام‌داران صاحبان شرکت‌ها محسوب نمی‌شوند و هیچ حقی برای دخل و تصرف در امور شرکت ندارند.

اوراق قرضه معمولا توسط شرکتی که به آن مبالغ نیاز دارد منتشر نمی‌شود، بلکه این کار توسط سازمان یا شرکتی دیگر انجام می‌پذیرد.

اوراق قرضه با درآمد ثابت به سه دسته تقسیم می‌شود:

1) اوراق قرضه دولتی

2) اوراق قرضه شهرداری

3) اوراق قرضه شرکتی

  • اوراق مشارکت: این نوع اوراق نیز با مورد قبلی مشابهت دارد. در واقع نوعی اوراق بدهی است که توسط دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های وابسته به دولت و خصوصی برای تامین مخارج و جبران برخی هزینه‌ها منتشر می‌شود.

گفتنی است که هیچ محدودیتی برای صادرکننده اوراق و تامین مالی اهداف او وجود ندارد.