اختلاس نوعی جرم اداری است که در آن شخص به طور دارایی‌هایی را که به او سپرده شده و مال او نیست، به طور غیر قانونی تصاحب می‌کند. 

این عمل که نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود به این صورت انجام می‌گیرد که فرد به صورت قانونی دارایی‌ها را به دست آورده و حق تملک آن‌ها را دارد، اما پس از آن دارایی‌ها را با هدف دیگری استفاده می‌کند.

  • اختلاس در اندازه‌های مختلف انجام می‌گیرد ممکن شخصی در یک فروشگاهی کار کند و هزینه فروش چندین باکس آب معدنی را که مسئولیت فروش آن را دارد در جیب خودش بگذارد یا ممکن است شخصی در یک سازمان دولتی کار کند و مثلا هزینه‌های بازسازی شهری را که به او سپرده شده  است، برای خود برداشته و فرار کند.
  • یکی از اشتباهاتی که منجر به انجام  اختلاس می‌شود این است که مدیران یک بخش تمام پول‌ها را به حساب اشخاص ریخته و دارایی‌ها را به آن‌ها می‌سپارند.
  • از انواع اختلاس می‌توان به اختلاس  پونزی اشاره کرد که در آن فرد اختلاس‌گر اعتماد افراد را جلب کرده تا دارایی‌های آن‌ها را به دست گیرد، پس از اینکه سرمایه‌ها به میزان دلخواه او رسید از آن در جهت تامین مصارف شخصی استفاده می‌کند.