تنوع بخشی به متنوع کردن سرمایه‌ گذاری‌های خود در چندین شرکت و صنعت مختلف و همچنین انجام انواع مختلف سرمایه‌گذاری (سهام، اوراق قرضه، حساب‌های بازنشستگی و غیره) اشاره دارد که باعث می‌شود ریسک سرمایه‌ گذاری شما کاهش پیدا کند و تنها به چند سهم محدود تکیه نداشته باشد.