«Bid» و «Ask» یا درخواست/پیشنهاد اصطلاحات مهم سرمایه‌ گذاری هستند. درخواست قیمتی است که فروشنده مایل است برای یک اوراق بهادار بپذیرد، در حالی که پیشنهاد مبلغی است که سرمایه‌ گذار حاضر است برای آن بپردازد. هر چه فاصله بین این دو عدد بیشتر باشد، دارایی نقدشوندگی بیشتری دارد.