کسری بودجه

اقتصاد ایران : نگرانی، اقدام شجاعانه،گریز از افق غبارآلود

/post-32

مسعود خوانساری  ؛  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ؛ بهمن 1399


وضعیت بورس در سال ۱۴۰۰

/post-31

محاسبات نشان می‌دهد فعلا میزان کسری تراز عملیاتی دولت در بودجه دست‌کم ۳۱۹هزار میلیارد تومان است که می‌توان به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه تأثیر داشته باشد.